Tag Lễ kỷ niệm


Lễ kỷ niệm, vinh danh

Lễ kỷ niệm, vinh danh

25/08/2017

Bất cứ một công ty, tổ chức hay doanh nghiệp nào, khi đã trải qua một chặng đường dài hoạt động và phát triển, chắc hẳn sẽ không thể thiếu những ngày đặc biệt.