Tag Lễ khởi công


Lễ khởi công, động thổ

Lễ khởi công, động thổ

25/08/2017

Lễ khởi công, động thổ được hiểu nôm na là một buổi lễ thông báo, khai mở cho việc bắt đầu xây dựng một công trình, dự án hay nhà ở nào đó. Ngày xưa, khi mà hoạt động PR, marketing còn chưa phát triển, thì lễ khởi công, động thổ chủ yếu được thực hiện vì vấn đề tâm linh.


Lễ khởi công, động thổ

Lễ khởi công, động thổ

24/08/2017

Lễ khởi công, động thổ được hiểu nôm na là một buổi lễ thông báo, khai mở cho việc bắt đầu xây dựng một công trình, dự án hay nhà ở nào đó. Ngày xưa, khi mà hoạt động PR, marketing còn chưa phát triển, thì lễ khởi công